Softinn Portfolios: Melaka Homestay Apartment

Softinn has made this official website for Melaka Homestay Apartment. The website is builts to be mobile-friendly and SEO friendly. Melaka Homestay Apartment is located at Block N1-14,Pangsapuri Hilir Kota, Jalan Melaka Raya 23, 75000 Melaka / 09-04, Plaza Melaka Raya,No 5, Jalan Merdeka,Taman Melaka Raya 75000 Melaka / No 35E-1,Jalan Kenanga 3/25,Taman Kenanga Section 3 75300 Melaka, they are using Softinn Extranet to receive direct booking on their official site. Their website can be reach at – http://melakahomestayapartment.com/

Softinn Portfolios: Semabok Inn Hotel

Softinn has made this official website for Semabok Inn Hotel. The website is builts to be mobile-friendly and SEO friendly. Semabok Inn Hotel is located at No 396, Jalan Semabok, Taman Sinn, 75050, Melaka, they are using Softinn Extranet to receive direct booking on their official site. Their website can be reach at – http://semabokinn.com.my/

Softinn Portfolios: Travellers Planet Hotel

Softinn has made this official website for Travellers Planet Hotel. The website is builts to be mobile-friendly and SEO friendly. Travellers Planet Hotel is located at G-19 Jalan PM3, Plaza Mahkota, 75050 Melaka, they are using Softinn Extranet to receive direct booking on their official site. Their website can be reach at – http://travellersplanethotel.com/

Softinn Portfolios: Hotel Da Som Inn

Softinn has made this official website for Hotel Da Som Inn. The website is builts to be mobile-friendly and SEO friendly. Hotel Da Som Inn is located at No 28, Jalan Tukang Emas, 75200 Melaka, Malaysia, they are using Softinn Extranet to receive direct booking on their official site. Their website can be reach at – http://www.dasominn.com/

Softinn Portfolios: Kota Lodge Hotel

Softinn has made this official website for Kota Lodge Hotel. The website is builts to be mobile-friendly and SEO friendly. Kota Lodge Hotel is located at No 26 Jalan Taman Kota Laksamana 3,  Taman Kota Laksamana,75200 Melaka,Melaka State,Malaysia, they are using Softinn Extranet to receive direct booking on their official site. Their website can be reach at – http://kotalodge.com/

Softinn Portfolios: World Youth Hotel

Softinn has made this official website for World Youth Hotel. The website is builts to be mobile-friendly and SEO friendly. World Youth Hotel is located at PT 18708, Mukim Bukit Katil, Daerah Melaka Tengah, 75450 Melaka, Malaysia, they are using Softinn Extranet to receive direct booking on their official site. Their website can be reach at – http://www.worldyouthhotel.com/