Softinn Guest

4 Articles

Softinn menyediakan sistem Informasi Teknologi kepada hotel dan homestay, termasuk sistem penempahan penginapan. Bahagian blog ini menyediakan panduan-panduan dalam bentuk artikel dan video kepada tetamu yang membuat tempahan penginapannya melalui sistem Softinn.