Cara Mengubah Maklumat Jenis Bilik Pada Softinn Extranet

Untuk mengubah maklumat berkenaan jenis bilik / homestay pada Softinn Exranet, sila rujuk pada panduan video & artikel di bawah:

Ubah Maklumat Jenis Bilik / Homestay Anda


Sila ikut panduan di bawah:

Langkah 1: Log masuk ke booking.mysoftinn.com

Langkah 2: Tekan “MORE

Langkah 3: Tekan “Manage Room

Langkah 4: Pada jenis biik yang anda ingin ubah maklumatnya, sila tekan pada “Edit Details

Langkah 5: Ubah maklumat bilik seperti yang diinginkan

Langkah 6: Simpan perubahan setelah selesai

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?