Cara Menyemak & Mengemaskini Polisi Refundable Security Deposit & Polisi Pembatalan Tempahan Di Extranet

Untuk Menyemak & Mengemaskini Polisi Refundable Security Deposit & Polisi Pembatalan Tempahan Di Extranet, sila rujuk pada video & panduan artikel di bawah:

Semak & Ubah Polisi Refundable Security Deposit & Polisi Pembatalan Tempahan Di Softinn Extranet


Sila ikut panduan di bawah:

Langkah 1: Log masuk pada booking.mysoftinn.com

Langkah 2: Tekan “MORE

Langkah 3: Tekan “Property Overview

Langkah 4: Pada bahagian “Security Deposit”, pilih “YES” atau “NO”. Jika anda mengutip refundable security
deposit daripada tetamu anda sebelum ‘check-in’, sila pilih “YES”. Setrusnya, masukkan jumlah
refundable deposit pada ruang yang disediakan.

Langkah 5: Simpan perubahan setelah selesai

Langkah 6: Pada bahagian “Cancellation Policy”, tetapkan polisi/peraturan pembatalan tempahan.

Polisi-polisi yang disediakan seperti: Tiada Bayaran Balik (No Refund), Bayaran balik melalui %
(Partial Refund), Potongan malam pertama (First Night Charge), Bayaran balik secara penuh (Full
Refund) & ‘No-Show’.

Default” – bagi menetapkan jenis polisi yang lebih senang dan straightforward.
Advanced” – bagi menetapkan jenis polisi yang mengandungi pelbagai lapisan & lebih ketat. Anda boleh
menambah polisi “No Show”, jika ada.

Langkah 7: Simpan perubahan setelah selesai

NOTA:
Polisi anda akan dipaparkan pada tetamu anda semasa tempahan dilakukan.
Jadi, sila pastikan anda log masuk extranet dan kemaskinikan polisi-polisi anda bagi mengelakkan sebarang pertikaian mengenai polisi refundable deposit & polisi pembatalan tempahan.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?