Cara Menyemak Senarai Check-In & Maklumat Tetamu Yang Akan Datang

Untuk menyemak senarai check-in & maklumat tetamu anda yang akan datang, sila rujuk pada panduan video & artikel dibawah:

Semak Senarai Check-in & Maklumat Tetamu


Sila ikut panduan di bawah:

Langkah 1: Log masuk pada booking.mysoftinn.com

Langkah 2: Tekan “BOOKING

Langkah 3: Tekan “Check in List”, anda akan dapatkan senarai check-in tetamu yang akan datang

Langkah 4: Tekan “More Info” untuk mendapatkan maklumat kenalan tetamu dan tempahannya

NOTA: Anda boleh hubungi, atau whatsapp tetamu anda secara terus melalui Softinn Extranet!

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?