Cara Menambah Pengguna Untuk Bersama Menguruskan Softinn Extranet

Untuk menambah pengguna bagi bersama menguruskan homestay / hotel anda, sila rujuk pada video & artikel di bawah:

Softinn menyediakan kemudahan kepada Merchant kami untuk memberi akses akaun Softinn Extranet kepada pengguna lain bagi bersama-sama menguruskan akaun Softinn anda.
Kawalan akses yang berperingkat boleh diberikan, sama ada untuk menguruskan harga & kekosongan ataupun setakat menyemak maklumat tempahan tetamu anda sahaja.
Ini memudahkan serta membolehkan process pengurusan Merchant kami beroperasi secara lebih berkesan.

Langkah Menambah Pengguna-Pengguna Lain di Akaun Softinn Extranet Anda


Sila ikut langkah-langkah di bawah:

Langkah 1: Log masuk ke booking.mysoftinn.com

Langkah 2: Tekan “MORE

Langkah 3: Tekan “Manage User

Langkah 4: Tekan “+Add New User

Langkah 5: Tambah alamat emel pengguna tersebut & tetapkan peranan pengguna tersebut (NOTA: rujuk pada jadual di bawah bagi perbezaan peringkat peranan pengguna.)

Langkah 6: Pastikan pengguna tersebut semak emelnya dan aktifkan aksesnya dalam masa 24 jam setelah jemputan emel diterima.

Peringkat Akses di Softinn Extranet

Features Lodge Owner Lodge Manager Lodge Executive Lodge Reader/ Agent
Calendar View/ Edit View/ Edit View/
Edit- block date
View
Room Add/ View/ Edit Add/ View/ Edit View View
Price Add/ View/ Edit Add/ View/ Edit View View
Users Add/ View/ Edit Add/ View/ Edit View View
Booking View View View View
Payment View X X X
 Wizards:
 

Calendar

 

Add/ View/ Edit

 

Add/ View/ Edit

Edit- block date/ View- block date option  

X

Room Add/ View/ Edit Add/ View/ Edit X X
Price Add/ View/ Edit Add/ View/ Edit X X
For Booking Email:
Paid Cc Bcc Cc
Unpaid Cc Bcc Cc
Cancelled Cc Bcc Cc
Reminder

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?