Cara Mengemaskini Harga Bilik Untuk Satu Tarikh Tertentu

Untuk mengemaskini harga bilik/homestay bagi satu tarikh tertentu di Softinn Extranet, sila rujuk pada video dan panduan artikel di bawah:

Mengemaskini Harga Bilik Untuk Satu Tarikh Tertentu


Sila rujuk pada panduan di bawah:

Langkah 1: Log masuk ke booking.mysoftinn.com

Langkah 2: Tekan “SETUP

Langkah 3: Tekan “PRICE

Langkah 4: Pilih Pilihan 1. “I want to change room rates

Langkah 5: Pilih Pilihan 2. “I want to change room rate for specific date only

Langkah 6: Pilih jenis bilik yang betul

Langkah 7: Pilih tarikh khusus yang ingin dikemaskini

Langkah 8: Tukar harga untuk tarikh khusus tersebut, & simpan perubahan

Langkah 9: Ulangi proses yang sama untuk jenis bilik yang lain, jika ada

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?