Cara Mengemaskini Harga Asas Untuk Tahun Depan Di Softinn Extranet

Merchant terutamanya pihak hotel mungkin ingin menetapkan harga asas yang berbeza untuk tahun depan. Kebiasaannya, hotel akan mengamalkan penetapan harga asas (‘rack rate’) 6 bulan sebelum bermulanya tahun depan.

Untuk mengetahui cara menetapkan harga asas (‘rack rate’) bagi tahun depan di Softinn Extranet, sila rujuk pada video & panduan artikel di bawah:

 

Mengemaskini Harga Asas (‘Rack Rate’) Untuk Tahun Depan


Sila rujuk pada panduan di bawah:

Langkah 1: Log masuk ke booking.mysoftinn.com

Langkah 2: Tekan “MORE

Langkah 3: Tekan “Set Room rate (PRICE)

Langkah 4: Pilih jenis bilik yang betul

Langkah 5: Di bahagian Harga Asas, tekan pada “>” simbol anak panah di sebelah kanan untuk mengemaskini
harga asas bagi tahun depan.

Langkah 6: Tekan “Edit” untuk mengemaskini harga asas tahun depan seperti yang diinginkan

Langkah 7: Simpan perubahan setelah selesai

Langkah 8: Ulangi proses yang sama untuk jenis bilik yang lain, jika ada

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?