Cara Mengurus Tawaran Diskaun Untuk Tarikh Tertentu

Sebagai pemilik homestay / hotel, anda boleh menawarkan diskaun kepada tetamu anda. Untuk mengetahui cara menetapkan serta memadamkan tawaran diskaun bagi homestay/hotel anda di Softinn Extranet, sila rujuk pada video & panduan artikel di bawah:

Mengurus Tawaran Diskaun Untuk Tarikh Tertentu


Sila rujuk pada panduan di bawah:

Cara menyediakan tawaran diskaun bagi homestay / hotel anda

Langkah 1: Log masuk ke booking.mysoftinn.com

Langkah 2: Pilih nama hotel/homestay anda.

Langkah 3: Tekan “PRICE

Langkah 4: Pilih pilihan 3: “I want to manage discounts

Langkah 5: Pilih tarikh tertentu atau tarikh A ke tarikh B untuk tetap kan tawaran diskaun.

Langkah 6: Pilih jenis bilik yang betul

Langkah 7: Pilih tarikh yang dikehendaki. (Nota: Anda boleh kecualikan hari tertentu mengikut pilihan anda)

Langkah 8: Letak harga tawaran diskaun

Langkah 9: Namakan diskaun yang ditawar khas untuk tetamu anda

Langkah 10: Simpan perubahan

Cara memadamkan tawaran diskaun bagi homestay / hotel anda

Langkah 1: Log masuk ke booking.mysoftinn.com

Langkah 2: Pilih nama hotel/homestay anda.

Langkah 3: Tekan “PRICE

Langkah 4: Pilih pilihan 3: “I want to manage discounts

Langkah 5: Pilih tarikh tertentu atau tarikh A ke tarikh B untuk tetapkan tawaran diskaun.

Langkah 6: Pilih jenis bilik yang betul

Langkah 7: Pilih tarikh yang dikehendaki. (Nota: Anda boleh kecualikan hari tertentu mengikut pilihan anda)

Langkah 8: Letak KOSONG (‘0’) pada tawaran diskaun

Langkah 9: Simpan Perubahan

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?